نکات کلیدی برای داشتن هچری میگو موفق
نکات کلیدی برای داشتن هچری میگو موفق

نکات کلیدی برای داشتن هچری میگو موفق

تخم ریزی میگو به دانش زیادی در مورد بسیاری از جنبه های مختلف آبزی پروری نیاز دارد – از جمله خوراک، آماده سازی مولدین، روش های تخم ریزی، جمع آوری تخم و مدیریت مراحل لارو.

پس لارو میگو (PLs)

 فرآیند لقاح تخم تا میگوهای کوچک آماده برای نگهداری عموما ۱۲ روز پس از دگردیسی نهایی لارو در مرحله پس از لارو است و کل زمان مورد نیاز معمولاً بیش از یک ماه از زمان آمادگی اولیه مولدین است. تجربه، لازمه موفقیت است و توجه به جزئیات و مراحل به موقع نیاز به آمادگی قابل توجهی دارد.

جای تعجب نیست که نگرانی اصلی در عملیات هچری میگو حفظ امنیت زیستی است، زیرا در طول سال ها ثابت شده است که نه تنها بزرگترین نگرانی به دلیل ضرر مالی است، بلکه ویرانگرترین نگرانی از نظر زمان، توقف قبل از تولید پس از لارو سالم است.

امنیت زیستی

ایون ویلسون دارای ۲۲ سال تجربه به عنوان مدیر هچری میگو است و در دومین کارخانه هچری ساخته شده در اکوادور در سال ۱۹۹۲ کار کرده است. وقتی از او پرسیدم فکر می کند که بزرگترین چالش مربوط به راه اندازی یک کارخانه هچری میگوی سفید اکوادورچیست؟ او بدون تردید اظهار داشت:

“بیماری، ما همیشه نوعی مشکل بیماری داشتیم – از ویبریوز گرفته تا ویروس سر زرد و لکه سفید – و همه چیز در این بین. تامین یک منبع خوب از آب که بتواند به درستی فیلتر و استریل شود، اولویت شماره یک است. همچنین، منبع خوبی از آب شیرین تمیز برای حفظ شوری مناسب برای تخم ریزی و تولید لارو و همچنین برای سازگاری لاروها به شوری های مختلف حوضچه برای رشد مورد نیاز است.

چندین راه برای استریل کردن آب در یک محیط عملی وجود دارد. مخازن را می توان با محلول سفید کننده ۱۰ درصد تمیز و استریل کرد. تخم‌های بارور شده میگو را باید با آب دریا تمیز شسته و به مدت ۱ دقیقه در محلول ید ۰.۱ ppm یا فرمالین ۱۰۰ ppm نگه دارید و سپس دوباره با آب دریا تمیز کنید و در ظرف هچینگ تمیز و استریل شده قرار دهید. تجربه من در راه اندازی یک کارخانه هچری در آفریقای جنوبی نشان داده است که استفاده از کلر (۲۰ پی پی ام) برای استفاده در استریل کردن آب دریا برای هچری از تخم های میگو بارور شده بسیار موثر است.

این پروتکل در تهیه آب ناپلی میگو نیز موثر است. تمام ویروس ها و باکتری ها را می توان با افزودن کلر به میزان ۲۰ پی پی ام به مدت ۲۴ ساعت از بین برد. سمیت کلر باقیمانده را می توان به طور موثر با افزودن ویتامین C به میزان ۱ پی پی ام ویتامین ازای ۱ پی پی ام کلر ۱ گرم ویتامین C در هر ۱۰۰۰ لیتر آب به ازای ۱ پی پی ام کلر از بین برد. تمام غلظت کلر را می توان با یک کیت استخر ساده بررسی کرد تا اطمینان حاصل شود که آب دریا قبل از استفاده عاری از کلر است. هوادهی شدید نیز می تواند به حذف کلر کمک کند.

لارو میگوی وانامی

یک راه جایگزین برای تهیه آب استریل شده برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی و عفونت میگوهای لارو استفاده از ازن است. ازن را می توان از طریق استفاده از یک دستگاه ازن که ازن را از طریق یک ونتوری تحویل می دهد یا به طور مناسب تر، از طریق استفاده از لوله “U” کنتاکتور حباب جریان رو به پایین برای حل بهتر ازن در آب دریا اعمال می شود. ازن را می توان با استفاده از یک اکسیداسیون ردوکس متر (ORP) اندازه گیری کرد و سطوح در حدود ۳۲۰ گزارش شده است که باکتری های ویبریو را بدون آسیب رساندن به میگوهای لارو کاهش می دهد. برای جلوگیری از استنشاق گاز ازن باید مراقب تهویه مناسب بود.

ایون ویلسون همچنین اظهار داشت که توانایی جدا کردن کامل لوله های هچری برای استریل کردن با خیساندن ۲۴ ساعته با ۵۰۰ پی پی ام کلر و سپس خشک کردن، در جلوگیری از مشکلات بیماری مرتبط با باکتری ها مهم است. به عبارت دیگر، هچری تمیز مکانی است که کار می کند و پتانسیل پایداری را دارد. تخم های بارور شده و مراحل لاروی میگو در برابر مشکلات باکتریایی بسیار آسیب پذیر هستند.

یک ناظر با تجربه هچری میگو در پاناما است. نگرانی اصلی او هنگام بحث در مورد نکات مهم موفقیت هچری شامل خوراک است. او می‌گوید: «شما باید بهترین خوراک‌ها را برای آماده‌سازی مولدین برای تخم‌ریزی و همچنین برای رشد مناسب لارو در هر مرحله – از میسیس تا پس از لارو» داشته باشید.

Manuel Dominguez

تجربه شخصی من مجدداً با این موضوع مطابقت دارد، زیرا میگوی ماده بالغ به یک رژیم غذایی متنوع و کامل برای ذخیره انرژی مناسب نیاز دارد، که به نوبه خود منجر به تخمک‌هایی بادوام می‌شود که می‌توانند بارور شوند و در نتیجه میزان تولد بالایی دارند. خوراک های مخصوص بلوغ تهیه شده – و همچنین ماهی مرکب تازه، صدف ها و کرم های خونی عاری از بیماری – اغلب برای اطمینان از بهترین تغذیه ممکن برای ماده های در حال رشد تخم استفاده می شود. به منظور اطمینان از بقای خوب در طول رشد لاروها از یک مرحله به مرحله دیگر، تغذیه مناسب با غلظت های دقیق باید در زمان مناسب در دسترس باشد. بدون توجه به جزئیات در این مورد، شکست یک هچر میگو تضمین می شود. معمولاً برای مراحل لاروی، باید تراکم جلبکی دقیقی وجود داشته باشد که با افزایش اندازه میگو و پیشرفت مراحل لاروی تغییر می کند، زیرا نیازهای غذایی تغییر می کند. انواع خوراک های بلوغ و لارو به راحتی از شرکت های تخصصی تولید کننده خوراک، مانند Zeigler در دسترس است.  نوزاد میگو وانامی گابریل ورگارا، یک مدیر هچری از اکوادور که شش سال سابقه کار در آزمایشگاه ها و هچری میگو دارد، بر طراحی و مکان هچری به عنوان مهم ترین عوامل موفقیت تاکید می کند.  هچری باید دور از رودخانه ها و در ساحل واقع شود تا بتوانید به طور مداوم به آب دریا با قدرت کامل دسترسی داشته باشید. او می‌گوید که باید فضایی برای افزایش تولید، وجود امنیت زیستی کافی و دسترسی به جاده‌های خوب، آب و برق وجود داشته باشد تا بتوان پسلاروهای مرغوب را به مشتریان عرضه کرد. جای تعجب نیست که تغذیه مناسب لاروها با استفاده از نوع و مقدار مناسب جلبک و آرتمیا برای تولید لارو نیز بسیار مهم است. آزمایشگاه‌های جلبک از آب استریل شده تولید شده از طریق اتوکلاو برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی استفاده می‌کنند، در حالی که ناپلی‌های آرتمیا که اخیراً برای تغذیه لارو میگو استفاده می‌شوند، می‌توانند همانطور که قبلاً توضیح داده شد ضدعفونی شوند.

یک مدیر هچری از اکوادور که شش سال سابقه کار در آزمایشگاه ها و هچری میگو دارد، بر طراحی و مکان هچری به عنوان مهم ترین عوامل موفقیت تاکید می کند.

گابریل ورگارا

هچری باید دور از رودخانه ها و در ساحل واقع شود تا بتوانید به طور مداوم به آب دریا با قدرت کامل دسترسی داشته باشید. او می‌گوید که باید فضایی برای افزایش تولید، وجود امنیت زیستی کافی و دسترسی به جاده‌های خوب، آب و برق وجود داشته باشد تا بتوان پسلاروهای مرغوب را به مشتریان عرضه کرد. جای تعجب نیست که تغذیه مناسب لاروها با استفاده از نوع و مقدار مناسب جلبک و آرتمیا برای تولید لارو نیز بسیار مهم است. آزمایشگاه‌های جلبک از آب استریل شده تولید شده از طریق اتوکلاو برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی استفاده می‌کنند، در حالی که ناپلی‌های آرتمیا که اخیراً برای تغذیه لارو میگو استفاده می‌شوند، می‌توانند همانطور که قبلاً توضیح داده شد ضدعفونی شوند.

نتیجه گیری

مدیران و سرپرستان هچری اولویت های خود را برای اطمینان از هچری موفق میگو بر اساس تجربه شخصی قرار می دهند. توجه به پیشگیری از بیماری ها، توجه به رژیم غذایی برای مولدین و تمام مراحل رشد لاروی و مراحل پس از لارو و طراحی و چیدمان مناسب هچری همگی برای هر کسی که به تولید هچری میگو مشغول است از اهمیت بالایی برخوردار است.