بستن
(0) مورد
سبد خرید شما خالی است.
دسته بندی ها
  سبد خرید
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو

  کنترل کیفیت جامع در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان

   

  مفهوم و كاربرد كنترل كيفيت جامع

  كنترل كيفيت جامع یا TQC به معناي مجموعه‌اي از فعاليت هاي گوناگون مرتبط با كيفيت، هزينه و حمل توليدات بعلاوه خدمات پس از فروش و رضايت مشتري مي‌باشد و در حقيقت مفهوم ديگر آن مديريت جامع كيفيت محصول است. فعاليتهاي TQC شامل تمامي مراحل شامل تحقيقات بازار، طرح محصول، وارد ات مواد اوليه، فرآوري كردن، بسته بندي، حمل و نقل، فروش، خدمات به مشتري و موارد ديگر است. بنابراينTQC را مي‌توان به صورت ذيل تعريف كرد:

   

  الف) كنترل كيفي جامع، همانگونه كه از اين نام بر مي‌آيد، TQCبراي توليد ميزان معيني از محصول كه با استانداردهاي كيفي سازگار باشد.

  ب) مديريت سازمان يافته در تمامی مراحل، اين تنها به معناي مديريت مراحل فرآيند عملي نيست، بلكه شامل كليه مراحل و كليه فرآيند هاي كاري مي‌شود.

  پ) مديريت تمامي اقدامات، تمامي بخشها مسئول انجام كنترل كيفي هستند.

  ت)  مديريت به وسيله كليه كاركنان، مديريتي است كه تمام كارمندان در آن شركت مي‌كنند.

   

  تفاوت اساسي بين TQC و كنترل كيفي سنتي اين است كه كنترل كيفي سنتي نوعي كنترل غير فعال است كه در آن تنها مي‌توان ضايعات و توليدات نامرغوب را بررسي، اما نمي‌توان راه حل رفع اين مشكل و راهي براي بهبود كيفيت توليد ارائه كرد. در TQC اقدامات گوناگوني بايد انجام شود تا تمامي فاكتورهاي ممكن بررسي گردد و ضايعات توليد به عدم تعادل طراحي، تكنولوژي، تجهيزات، بسته بندي، حمل و نقل يا توليد نسبت داده شود، در نتيجه مي‌توان به طور دائم كيفيت عملكرد كليه بخشها را بهبود بخشيد و از هرگونه نقص و ايجاد ضايعات در توليد جلوگيري كرد. با كاربرد TQC در سالهاي متمادي در صنايع خوراك بسياري از كشورها، ثابت شده كه  TQCيك هسته مركزي در مدیریت اقدامات مرتبط است و براي فراهم كردن توليدات با كيفيت بالا براي مشتريان بسيار مفيد ميباشد متاسفانه در صنايع خوراك كشور ما هنوزفرهنگ كنترل كيفي سنتي كه همانا آزمايشات روزانه شيميايي و ميكروبيولوژي است، در اكثر كارخانجات استفاده مي شود و بندرت واحد كنترل كيفي به معناي واقعي سازمان دهي شده است. در اين بخش سعي شده است به اهميت ايجاد و استقرار واحد كنترل كيفي در كارخانجات خوراك بحث گردد.

   

  مزایای کابرد سیستم TQC در کارخانجات خوراک عبارتند از :

  الف) كيفيت خوراک به طور دائم بالا خواهد رفت و توليدات نامرغوب به طور دائم كاهش خواهند يافت. كيفيت خوراک ثابت و يكپارچه مي شود.

  ب) ميزان هزينه و مصرف كاهش يافته و در مقابل سـود دهي افزايش مي‌يابد، اين امر باعث افزايش ميزان توليد مي‌شود و دوباره كاري كاهش مي يابد.

  پ) باعث توسعه استفاده منطقي از كاركنان فني و بهبود مهارت كارگران مي‌شود.

  ت) باعث ايجاد هماهنگي بين كليه بخشها و موازنه كليه سازمان ها مي شود و به طور دائم توانايي مديريت و كارآيي كاركنان را بالا مي برد.

  ث) قابليت سرعت بخشيدن در توسعه خوراک با فرمول های مختلف و بهبود بخشيدن به كيفيت را به وجود مي آورد.

   

  عملکرد كنترل كيفي جامع  

  عملکرد كنترل كيفي كلي شامل چهار جنبه است :

  _كنترل كيفي طراحي محصول

   شامل مطالعه و آزمایش كردن محصولات جديد، طراحي تكنولوژي توليد، توليدآزمايشي و ارزيابي، پايه گذاري استانداردها براي كيفيت محصول و طي اين فرآيند، نه تنها محصولات جديد طراحي مي‌شوند، بلكه محصولات قبلي نيز بهبود پيدا مي‌كنند.

  _كنترل كيفي اصلی فرآيند توليد

  شامل ايجاد آناليز استاندارد و اطمينان كيفي، آناليز كيفيت عملكرد تهيه كننده و بررسي مواد اوليه وارداتي، كنترل و بازرسي كيفيت محصول در طي فرآيند توليد، نگهداري، حمل و نقل، كنترل و ارزيابي كيفيت عملكرد در طي فرآيند توليد صنعتي است.

  _كنترل كيفي جانبی فرآيند توليد   

  شامل كنترل و ارزيابي كيفيت عملكرد در بخشهاي جانبی، فرهنگ سازي كنترل كيفي در كاركنان، آموزش كنترل كيفي به كليه كارمندان و كارگران، رهبري در سيستم كنترل كيفي، تجزيه و تحليل تأثير كار و تجربه در آزمايشگاه كاربردي و مطالعه مكانيزمهاي كنترل كيفي و تركيب آنها بر ضريب اطمينان كنترل كيفي است . اين دستور العمل به طور مستقيم در خدمت فرآيند توليد صنعتي است. تنها با تقويت كنترل كيفي در طي فرآيندهاي جانبی، كيفيت محصول به طور مؤثري بهبود مي‌يابد.

  _كنترل كيفي پس ازفروش

  كيفيت حقيقي يك محصول بازتاب تأثير استفاده از آن توسط مصرف كننده است. اين روش شامل كنترل و ارزيابي كيفيت عملكرد در سيستمهاي فروش و خدمات و كنترل اطلاعات بازار و عقايد مصرف كنندگان است. اين دستور العمل ابتـدا و انتهاي هر فرآيند كنترل كيفي مي‌باشد.

   

  گردآورنده : مدیریت سایت

  نظر خود را وارد نمایید