نوبل فارم - تلفن تماس: 88174621-021
بستن
(0) مورد
سبد خرید شما خالی است.
دسته بندی ها
  سبد خرید
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو

  وضعیت پرورش آبزیان تا سال 2030

  “With the world’s population predicted to increase to 9 billion people by 2050 — particularly in areas that have high rates of food insecurity — aquaculture, if responsibly developed and practiced, can make a significant contribution to global food security and economic growth,”2

   

    با پیش بینی افزایش جمعیت جهان تا سال 2050 به 9 میلیارد نفر، به ویژه در مناطقی که دارای نرخ بالای ناامنی غذایی هستند، پرورش آبزیان، اگر با برنامه ریزی اصولی توسعه یافته و عملی شود، می تواند سهم قابل توجهی در امنیت غذایی جهانی و رشد اقتصادی داشته باشد.

   

  Aquaculture production is projected to grow from 47.2 million metric tons in 2006 to 93.6 million metric tons by 2030, while wild fisheries production is expected to decline from 64.5 million metric tons to 58.2 million metric tons during that same time. To feed the world’s growing population, aquaculture has to come up with an addition 46.4 million metric tons to meet the world’s seafood needs.

   

  پیش بینی می شود تولید آبزی پروری از 47.2 میلیون تن در سال 2006 به 93.6 میلیون تن در سال 2030 برسد ، در حالی كه انتظار می رود میزان صید آبزیان دریایی از 64.5 میلیون تن 8.25 میلیون تن در همان زمان كاهش یابد. برای تأمین نیازهای روزافزون جمعیت جهان ، آبزی پروری باید 46.4 میلیون تن از تأمین نیازهای دریایی جهان را تأمین کند.

   

   
   GAA-Food-Supply  : منبع

  Global Aquaculture Alliance

  نظر خود را وارد نمایید
  آرشیو بلاگ