بستن
(0) مورد
سبد خرید شما خالی است.
دسته بندی ها
  سبد خرید
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو

  انتخاب مکان مناسب کارخانه خوراک آبزیان

  انتخاب مكان کارخانه

  به طور کلی شامل انتخاب موقعیت محل و زمين براي كارخانه خوراك و انتخاب بهترین مکان برای برج اصلی کارخانه می‌باشد. منطقه مورد انتخاب متاثر از ميزان سرمايه، مديريت پروژه و هزينه توليد دارد.

  انتخاب منطقه بايد با اصول راهبردي دولت و خط مشي هاي اقتصادي توسعه مطابقت داشته باشد و همچنين موافق با قوانین محیط زیست، طرح هاي بومي و نقشه هاي كلي شهرهاي كوچك و بزرگ باشد. بدين منظور توجه به نکات ذیل الزامي است:

  الف)‌ كارخانه خوراك بايد ترجیحا"به منابع مواد اوليه و مناطق بالقوه دامپروري و مرغداري نزدیک باشد و در انتخاب مناطقي مقدم هستند كه داراي اتوبان، آبراه، راه آهن هستند.

  ب) نياز منطقه به كارخانه خوراك بايد مطابق با ظرفيت توليد و منابع منطقه تعيين شود، اگر كارخانه نياز به طرح توسعه در آينده دارد بايد فضاي كافي براي اين توسعه در نظر گرفته شود. با توجه به این که اغلب سیستم کارخانجات خوراک به صورت قرارگيري در برج مي‌باشد لذا زمين مورد نظر بايد به شكل مربعی یا مستطیلی انتخاب شود.

  پ) زمين مورد نظر بايد سطح همواري باشد كه شيب جغرافيايي آن بيش از چهار درجه نباشد، اگر زمين مذكور به ساحل دريا نزديك است ارتفاع سطح جاده و ساختمان ها بايد نيم متر بالاتر از سطح آب دريا باشد. ترجيحا"نيروي فشار مجاز بر روي خاك زمين نبايد كمتر از 15 تن بر مترمربع باشد.

  ت) كارخانه خوراك نبايد بر روي مناطق زمين‌شناسي كه داراي گسل، شن روان، چاله‌هاي معدني متروك (معادن بلا استفاده) و رسوبات معدني قابل استفاده ساخته شود.‌ زمين مورد نظر بايد براي برآوردن نيازهاي مربوط به كار مانند فرودگاه محلي، شبكه برق رساني و تسهيلات ارتباطي مناسب داشته باشد.

  ث) زمين مذكور بايد از كارخانه هاي مواد محترقه و آتش زا و منفجر شونده يا كارخانه‌هايي كه گازهاي مضر يا ذرات سمي متصاعد مي‌كنند، دور باشد.همچنين بايد فاصله‌ای از مرغداری یا دامداری براي جلوگيري از بيماريهاي اپيدميك و كنترل سر و صدا داشته باشد.

  ج) به منظور انتخاب زمين مورد نظر بايد طرح و نقشه های متعددی مطابق با پيش شرط‌هاي ذكر شده براي كارخانه خوراك بررسی کرد مانند نقشه برداري، زمين شناسي، طرح كلي، وضعيت ساختمان، ميزان عبور و مرور، آبرساني، فاضلاب، برق رساني، نحوه كاربري و تخریب ساختمان های قدیمی، تامین و ذخیره مواد اوليه و غيره. که با بررسی موارد فوق طرح کلی که به واسطه سنجش و تحليل جامع و فراگير انتخاب شده است مورد اجرا واقع می‌گردد.

   

  منبع : مدیریت سایت

  نظر خود را وارد نمایید